Nieruchomości

Mając wieloletnie i bogate doświadczenie zajmujemy się reprezentacją w obrocie nieruchomościami i regulacją stanów prawnych nieruchomości.

Sprawy spadkowe

Szczególnie istotne dla nas jest zapewnienie pomocy prawnej w sprawach związanych z dziedziczeniem, testamentami i długami spadkowymi.

Umowy w zakresie nieruchomości

Przygotowujemy projekty umów, dokonujemy analizy gotowych  i rekomendujemy możliwe rozwiązania.

Odszkodowania w zakresie spraw nieruchomości

Sprawy odszkodowawcze prowadzimy na etapie przedsądowym i postępowania sądowego w szczególności w zakresie bezumownego korzystania z nieruchomości, rozliczenia nakładów na nieruchomość.

Sprawy rodzinne majątkowe

 Z troski o naszych Klientów udzielamy pomocy prawnej w sprawach rodzinnych między małżonkami oraz dziećmi w tym zakresie rozliczeń majątkowych, zgód Sądu na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dzieci - osób nieletnich.

Pozostałe sprawy majątkowe

Naszej uwadze nie pozostają obojętne ochrona i zabezpieczenie interesów majątkowych naszych Klientów. W tym zakresie udzielamy porad prawnych w zakresie rozliczeń między stronami współwłaścicielami nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych i ich członków, członków Spółdzielni Mieszkaniowych, dochodzimy na drodze sądowej i pozasądowej wierzytelności z tytułu czynszów najmów, dzierżawy. 

Szkolenia z zakresu PRANIA BRUDNYCH PIENIĘDZY 2020

Planowane terminy szkoleń na 2020 rok

09 stycznia 2020 r.

06 lutego 2020 r.

05 marca 2020 r.

Minimalna liczba osób 5 

Grupy 10-12 osób

...