Prawo spółdzielcze

« wróć

W naszej kancelarii prawniczej specjalizujemy się w prawie spółdzielczym, oferując kompleksową i profesjonalną obsługę prawną w tej dziedzinie. Nasz doświadczony zespół prawników służy wsparciem i fachową wiedzą.

 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze jednej z łódzkich spółdzielni mieszkaniowych, co pozwala nam na udzielenie w tym zakresie pomocy klientom kancelarii w sposób skuteczny i profesjonalny.

 

W ramach prawa spółdzielczego, zajmujemy się doradztwem i reprezentacją naszych klientów w sprawach związanych z funkcjonowaniem spółdzielni mieszkaniowych.

 

Doradzimy również w zakresie obowiązujących przepisów oraz pomożemy w rozwiązaniu wszelkich wątpliwości związanych z działalnością spółdzielni.

 

Nasza kancelaria oferuje także usługi w zakresie reprezentowania klientów w sporach związanych z działalnością spółdzielni. Współpracujemy z zarządami spółdzielni, radami nadzorczymi oraz indywidualnymi członkami spółdzielni, którzy potrzebują wsparcia prawnego w przypadku sporów o zarządzanie, rozliczenia finansowe, czynsze oraz wiele innych kwestii.

 

W naszej praktyki prawnej zajmujemy się szerokim zakresem spraw związanych z prawem spółdzielczym oraz własnością lokali i wspólnotami mieszkaniowymi. Wspieramy naszych klientów w kwestiach związanych z nabyciem i sprzedażą lokali oraz spółdzielczych praw do lokali, umowami deweloperskimi, umowami najmu okazjonalnego oraz zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi. Ponadto pomagamy w zaskarżeniu uchwał spółdzielni i wspólnoty, a także opracowujemy projekty uchwał i protokołów z posiedzeń. Przekształcamy również prawa spółdzielcze w prawo własności, oraz zajmujemy się rozwiązywaniem sporów wewnątrz wspólnoty oraz odszkodowaniami za wady budynku i nieruchomości wspólnej. Służymy pomocą również w sprawach dotyczących windykacji należności od dłużników i kosztów utrzymania wspólnoty.

 

Nasi prawnicy posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa spółdzielczego oraz innych dziedzin prawnych, co pozwala nam na kompleksowe podejście do każdej sprawy. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować najbardziej efektywne i korzystne rozwiązania dla naszych klientów.

 

W ramach praktyki prawa spółdzielczego oferujemy:

 • sporządzanie projektów umów zawieranych przez spółdzielnię;
 • sporządzanie opinii prawnych umów;
 • sporządzanie statutów, regulaminów, projektów uchwał organów spółdzielni;
 • sporządzanie dokumentów występujących w bieżącej działalności spółdzielni;
 • pomoc w negocjowaniu i przygotowaniu umów najmu/umów deweloperskich;
 • obsługę prawną nowych inwestycji prowadzonych przez spółdzielnie mieszkaniowe;
 • uczestnictwo w posiedzeniach zarządu, rady nadzorczej, walnych zgromadzeń.

 

Ponadto oferujemy reprezentację w sprawach m.in. o:

 • zapłatę czynszu, a także o odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu;
 • zawarcie umowy ustanowienia prawa lokatorskiego na rzecz osoby bliskiej poprzedniej osoby, której to prawo przysługiwało;
 • rozliczenie prawa lokatorskiego w ramach podziału majątku lub działu spadku;
 • rozliczenia inwestycji budowlanych;
 • roszczenia ze stosunku najmu.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie prawa spółdzielczego, skontaktuj się z nami, a nasi eksperci pomogą Ci rozwiązać wszelkie problemy i wątpliwości związane z działalnością spółdzielni, własnością lokali czy te dotyczące wspólnot mieszkaniowych.