Prawo upadłościowe

« wróć

Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe to dwie główne formy postępowań dotyczących przedsiębiorstw i osób fizycznych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.

 

Postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu pomóc zadłużonej firmie w wyjściu z trudnej sytuacji poprzez przeprowadzenie procesu restrukturyzacji i uporządkowanie finansów. W wyniku tego procesu możliwe jest zminimalizowanie szkód dla wierzycieli oraz uratowanie przedsiębiorstwa przed bankructwem. Postępowanie to może odbywać się zarówno na drodze dobrowolnej, jak i na drodze sądowej, w zależności od okoliczności konkretnej sytuacji.

 

Natomiast postępowanie upadłościowe jest już ostatecznością i ma na celu zaspokojenie wierzycieli przez zlikwidowanie majątku dłużnika. Postępowanie takie może zostać wszczęte na wniosek dłużnika lub wierzyciela i jest prowadzone przez sąd. W wyniku postępowania upadłościowego majątek dłużnika jest sprzedawany, a uzyskane środki są dzielone między wierzycieli.

 

W przypadku obu postępowań ważne jest skorzystanie z pomocy specjalisty, który pomoże w wyborze najlepszej drogi wyjścia z trudnej sytuacji finansowej i zminimalizuje szkody dla wszystkich stron.

 

Nasza kancelaria świadczy kompleksową obsługę zarówno w zakresie prawa upadłościowego jak i restrukturyzacyjnego. Oferujemy profesjonalną pomoc przedsiębiorcom, wierzycielom, a także osobom prywatnym w trudnej sytuacji finansowej. Pracujemy z klientami indywidualnymi oraz przedsiębiorstwami.

 

W ramach naszych usług oferujemy kompleksowe wsparcie w postępowaniach upadłościowych dla przedsiębiorstw i osób fizycznych. Naszą pracę rozpoczynamy od dokładnej analizy sytuacji prawnej klienta, aby przewidzieć szanse i ryzyko związane ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Następnie pomagamy w przygotowaniu wniosku oraz reprezentujemy klienta zarówno przed sądem, jak i wobec wierzycieli. Zapewniamy także stałe doradztwo prawne i przygotowanie niezbędnej dokumentacji. Wszystko po to, aby zapewnić naszym klientom jak największe wsparcie na każdym etapie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego.

 

W ramach praktyki obejmujące prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne nasza kancelaria oferuje:

 • analizę sytuacji finansowej klienta i jego zadłużenia;
 • doradztwo dla przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością;
 • doradztwo w zakresie upadłości konsumenckiej;
 • przygotowanie strategii działania;
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości oraz restrukturyzację;
 • reprezentowanie klientów przed sądem oraz wobec wierzycieli;
 • uczestnictwo w negocjacjach, mediacjach i postępowaniach ugodowych;
 • zgłaszanie wierzytelności;
 • kontakt z tymczasowym nadzorcą sądowym, syndykiem i sędzią-komisarzem;
 • kontrolę prawidłowości działań syndyka;
 • stałe doradztwo prawne i przygotowanie potrzebnej dokumentacji.

 

Działania naszej kancelarii w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego mają na celu pomóc naszym klientom w wyjściu z trudnej sytuacji finansowej oraz przeprowadzeniu ich przez cały proces postępowania. Zawsze staramy się znaleźć najlepsze rozwiązania, dopasowane do indywidualnych potrzeb i sytuacji klienta.