Sprawy frankowe

« wróć

Z uwagi na niezwykle trudną sytuację osób, które zawarły umowę kredytu hipotecznego indeksowanego bądź denominowanego do kursu franka szwajcarskiego, coraz więcej konsumentów decyduje się na wniesienie do sądu powództwa przeciwko bankowi. Jest to często jedyny sposób, aby podważyć zawartą umowę oraz uzyskać korzystne dla siebie rozstrzygnięcie. Podnieść także należy, iż bank ma świadomość, iż nie wszyscy jego klienci wystąpią na drogę sądową. Dlatego też niejednokrotnie z góry odrzuca on wszelkie próby ugodowego zakończenia sporu.

 

W celu uzyskania specjalistycznej pomocy w walce o swoje prawa niezbędna okazuje się pomoc kancelarii adwokackiej. Dzięki analizie dokumentów, przeprowadzonej przez naszych prawników, klient może uzyskać kompleksową opinię w zakresie swojej sprawy, w szczególności tj.:

  • zawarcia przez bank w umowie klauzul niedozwolonych;
  • możliwości wystąpienia do sądu z pozwem o zapłatę przeciwko bankowi;
  • obliczenia wysokości nadpłaconych rat;
  • możliwości wystąpienia z powództwem o unieważnienie umowy kredytowej.

 

W celu dokonania sprawnej i rzetelnej analizy sprawy prosimy o przygotowanie na spotkanie niezbędnych dokumentów:

  • umowy;
  • regulaminu;
  • zaświadczenia o wypłaconych transzach;
  • aneksów;
  • harmonogramu spłat;
  • historii spłat.

 

Jeżeli zawarliście Państwo kredyt we frankach i chcielibyście uzyskać pomoc w prowadzeniu sprawy, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail.