SZKOLENIA

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, Kancelaria organizuje szkolenia dla pośredników nieruchomości z zakresu Ustawy z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

Uczestnicy szkoleń otrzymują szczegółowe, starannie przygotowane materiały, które pozwalają na przyswojenie i usystematyzowanie zdobytej wiedzy, a także praktyczne jej wykorzystanie w bieżącej pracy zawodowej.

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o kontakt pod adresem mailowym: szkolenia@lexsignum.pl

 

Szkolenia dotychczas zorganizowane przez Kancelarię Lex Signum: 

 

 • Przeciwdziałanie Praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
            02.10.2019- apl. adw. Alicja Kulesza- Kowalska, adw. Marek Obuchowicz
 
 • Przeciwdziałanie Praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
            07.03.2019- adw. Marek Obuchowicz
 
 • 1. Umowa przedwstępna i zobowiązująca, - sposoby rozwiązania umów przedwstępnych, - skutki nie zawarcia umowy przyrzeczonej, przedawnienie roszczeń.
 • 2. Wpływ różnych sposobów rozwiązania umowy pośrednictwa na wynagrodzenie pośrednika w związku z rozwiązaniem umowy przedwstępnej (zapisy w umowach o pośrednictwo).
 • 3. Odpowiedzialność karna i odpowiedzialność cywilna pośrednika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
           08.11.2018 r. Łódź - adw. Konrad Misiak, adw. Marek Obuchowicz 
 
 • RODO - zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w 2018 roku
           25.05.2018 r. Łódź adw. Marek Obuchowicz
 
 • RODO - zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w 2018 roku
          24.05.2018 r. Łódź adw. Marek Obuchowicz
 
 • Zmiany w prawie i odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami.
          12.04.2018 r. Łódź adw. Katarzyna Kuczyńska, adw. Konrad Misiak
 
 • RODO - zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w 2018 roku
          21.03.2018 r. Łódź adw. Marek Obuchowicz
 
 • 1. RODO nadchodzi - zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w 2018 roku
 • 2. Najem okazjonalny, najem instytucjonalny - zmiany, porównanie, zastosowanie.
          08.03.2018 r. Łódź adw. Marek Obuchowicz, adw. Katarzyna Kuczyńska