Szkolenia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, Kancelaria organizuje szkolenia dla pośredników nieruchomości z zakresu Ustawy z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

Uczestnicy szkoleń otrzymują szczegółowe, starannie przygotowane materiały, które pozwalają na przyswojenie i usystematyzowanie zdobytej wiedzy, a także praktyczne jej wykorzystanie w bieżącej pracy zawodowej.

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail szkolenia@lexsignum.pl.

 

Dotychczas zrealizowane szkolenia 

 

 • Przeciwdziałanie Praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - 02.10.2019 r. - apl. adw. Alicja Kulesza-Kowalska, adw. Marek Obuchowicz
 • Przeciwdziałanie Praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - 07.03.2019 r. - adw. Marek Obuchowicz
 • Umowa przedwstępna i zobowiązująca, sposoby rozwiązania umów przedwstępnych, skutki nie zawarcia umowy przyrzeczonej, przedawnienie roszczeń
 • Wpływ różnych sposobów rozwiązania umowy pośrednictwa na wynagrodzenie pośrednika w związku z rozwiązaniem umowy przedwstępnej (zapisy w umowach o pośrednictwo)
 • Odpowiedzialność karna i odpowiedzialność cywilna pośrednika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
  08.11.2018 r. - adw. Konrad Misiak, adw. Marek Obuchowicz 
 • RODO - zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w 2018 roku - 21.03.2018, 24-25.05.2018 r. - adw. Marek Obuchowicz
 • Zmiany w prawie i odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami - 12.04.2018 r. - adw. Katarzyna Kuczyńska, adw. Konrad Misiak
 • RODO nadchodzi - zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w 2018 roku
 • Najem okazjonalny, najem instytucjonalny - zmiany, porównanie, zastosowanie
  08.03.2018 r. - adw. Marek Obuchowicz, adw. Katarzyna Kuczyńska