Sprawy w praktyce

Uzgodnienie treści księgi wieczystej - Dwóch właścicieli 

Zdarzają się sytuacje, gdy do jednej księgo wieczystej wpisano dwóch właścicieli.

Tego rodzaju sprawy wymagają szczególnego postępowania sądowego.

Zakres dowodowy, jak i specyfika sprawy wymagają specjalistycznej wiedzy, umożliwiającej przeprowadzenie procesu.

W przedstawionym przypadku klient kancelarii Lex Signum usiłował przez 10 lat uregulować stan prawny swojej nieruchomosci, która kupił od Państwa Polskiego.

Jednak mimo to do jego księgi wieczystej do działu II wpisano Gminę Łódź. Tak powstał spór.

Kancelaria Lex Signum przyjęła sprawę i w okresie 1 roku uregulowała stan prawny nieruchomości.

Sprawa zakończyła się wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi w sprawie III Ca 1033/10 dokonano zmian w dziale II księgi wieczystej zgodnie z wnioskim Klienta.

 

Zasiedzenie części nieruchomości, będącej we współwłasności

Korzystanie z nieruchomości przez współwłaścicieli nastręcza wiele problemów. Rosną one w sytuacji, gdy nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej.

Zdarza się, że jedynym sposobem na regulację stanu prawnego takiej nieruchomości jest jej zasiedzenie. Jednak problem się mnożą, gdy są współwłaściciele nieruchomości.

Wówczas takie sytuacje powodują komplikacje  w regulacji stanów prawnych. Zdarza się również, że nie ma uczestników postępowania czyli zainteresowanych stron

ich adresów lub w ogóle nie wiadomo czy żyją, zaś udział ich sprawie jest konieczny.

Taką jedną ze spraw zakończoną zgodnie z wnioskiem Klienta była sprawa dwóch współwłaścicieli nieruchomości w Łodzi. Jeden z nich postanowił uregulować stan prawny nieruchomości,

która nie miała założonej księgi wieczystej poprzez zasiedzenie części niewydzielonej geodezyjnie działki gruntu. Na skutek zasiedzenia doszło do powstania nowej nieruchomości, która miała

już tylko jednego właściciela i nie było problemów w założeniu księgi wieczystej.

Sprawa odbyła się w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Widzewa w Łodzi w sprawie sygn. akt I Ns 1086/09.